כתבות

"תושבי החוץ לא מוכנים לחכות"

שוק הנדל"ן למגורים מתעורר, כשעולים ותושבי חוץ מזדרזים להבטיח לעצמם נכס בישראל. "יש פה טירוף שאני לא זוכר כמותו", מצהיר מנכ"ל פרנצ'י נדל"ן, מרצ'לו אינצ'ליני. "המשפחה המורחבת, השכנים והחברים מתארגנים יחדיו ומבקשים לרכוש דירות באותו הפרויקט"

"תושבי החוץ לא מוכנים לחכות"

שוק הנדל"ן למגורים מתעורר, כשעולים ותושבי חוץ מזדרזים להבטיח לעצמם נכס בישראל. "יש פה טירוף שאני לא זוכר כמותו", מצהיר מנכ"ל פרנצ'י נדל"ן, מרצ'לו אינצ'ליני. "המשפחה המורחבת, השכנים והחברים מתארגנים יחדיו ומבקשים לרכוש דירות באותו הפרויקט"

"תושבי החוץ לא מוכנים לחכות"

שוק הנדל"ן למגורים מתעורר, כשעולים ותושבי חוץ מזדרזים להבטיח לעצמם נכס בישראל. "יש פה טירוף שאני לא זוכר כמותו", מצהיר מנכ"ל פרנצ'י נדל"ן, מרצ'לו אינצ'ליני. "המשפחה המורחבת, השכנים והחברים מתארגנים יחדיו ומבקשים לרכוש דירות באותו הפרויקט"

"תושבי החוץ לא מוכנים לחכות"

שוק הנדל"ן למגורים מתעורר, כשעולים ותושבי חוץ מזדרזים להבטיח לעצמם נכס בישראל. "יש פה טירוף שאני לא זוכר כמותו", מצהיר מנכ"ל פרנצ'י נדל"ן, מרצ'לו אינצ'ליני. "המשפחה המורחבת, השכנים והחברים מתארגנים יחדיו ומבקשים לרכוש דירות באותו הפרויקט"

"תושבי החוץ לא מוכנים לחכות"

שוק הנדל"ן למגורים מתעורר, כשעולים ותושבי חוץ מזדרזים להבטיח לעצמם נכס בישראל. "יש פה טירוף שאני לא זוכר כמותו", מצהיר מנכ"ל פרנצ'י נדל"ן, מרצ'לו אינצ'ליני. "המשפחה המורחבת, השכנים והחברים מתארגנים יחדיו ומבקשים לרכוש דירות באותו הפרויקט"

"תושבי החוץ לא מוכנים לחכות"

שוק הנדל"ן למגורים מתעורר, כשעולים ותושבי חוץ מזדרזים להבטיח לעצמם נכס בישראל. "יש פה טירוף שאני לא זוכר כמותו", מצהיר מנכ"ל פרנצ'י נדל"ן, מרצ'לו אינצ'ליני. "המשפחה המורחבת, השכנים והחברים מתארגנים יחדיו ומבקשים לרכוש דירות באותו הפרויקט"