הדמיית סלון פנט' 4 חד'

Bar kochva 47-49

Exclusive marketing - Marchello Enchilini, Franchi Real Estate

הדמיית גג פנט' 4 חד'

Bar kochva 47-49

Exclusive marketing - Marchello Enchilini, Franchi Real Estate

פנט' 3 חדרים בר כוכבא - סלון

Bar kochva 47-49

Exclusive marketing - Marchello Enchilini, Franchi Real Estate

About the project

mark-franchi
A boutique project, unique and exclusive
5 minutes from the sea, at Bar Kochba 47-49
TMA 38A, only 5 apartments left for sale!
Apartments 2,4,5 rooms
Mini penthouse 3 rooms
4 room penthouse
Population November 2023
Floors: 5
Apartments: 16
Population: November 2023
Entrepreneur: Pninat Bar Kochva
Architect: Mushlin - simon
build type: Tama 38a

Gallery

mark-franchi
Apartment 2 Bedrooms
Apartment 4 Bedrooms
Apartment 5 Bedrooms
Mini penthouse 3 Bedrooms
Penthouse 4 Bedrooms

Map location

mark-franchi
WhatsApp chat

לברור פרטים

Skip to content